WITAM!


Home » Poradnik neurologiczny » Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera

To najczęstsza postać otępienia, czyli stanu, w którym występują zaburzenia funkcji poznawczych najczęściej zaburzenia pamięci, ale nie tylko. Choroba ta może dotyczyć nawet 500 tys. osób w Polsce. Najczęściej występuje u osób starszych po 60 r.ż. Z wiekiem częstość występowania tej choroby znacząco rośnie.

Główną patologią występującą w tej chorobie jest odkładanie płytek starczych (składających się z beta-amyloidu) w mózgowiu – na początku w płacie skroniowym (odpowiedzialnym za pamięć) ale także w płacie ciemieniowym, a następnie czołowym. Choroba ta rozpoczyna się na wiele lat przed wystąpieniem pierwszych objawów klinicznych tak, że w momencie, w którym my ją jesteśmy w stanie wykryć jest ona już w stadium bardzo zaawansowanym neuropatologicznie. Dlatego ważne jest wczesne wykrywanie tej choroby i odpowiednio wczesne wdrożenie terapii. W diagnostyce tego schorzenia wykorzystujemy badanie rezonansem magnetycznym, tomografię komputerową, nakłucie lędźwiowe, badania krwi. Najnowszym osiągnięciem w diagnostyce tej choroby jest badanie PET (pozytronowej tomografii emisyjnej) – w Polsce jeszcze bardzo słabo dostępne – ale pozwalające na stwierdzenie choroby we wcześniejszym stadium. Podobne zadanie może pełnić też oznaczanie pewnych białek z płynu mózgowo-rdzeniowego.

W leczeniu wykorzystuje się inhibitory acetylo- i butyrylocholinesterazy, memantynę, galantaminę. Oprócz form tabletkowych dostępne są także plastry z tzw. systmemem transdermalnym – rivastygmina (inhibitor butyrolocholinesterazy). Niektóre z tych leków stosuje się raz dziennie inne zaś 2 razy dziennie.