WITAM!


Home » Poradnik neurologiczny » Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona

Jedna z najczęstszych chorób układu pozapiramidowego, której osiowe objawy to wzmożone napięcie mięśniowe i spowolnienie ruchowe, ponadto występuje też drżenie spoczynkowe kończyn, zaburzenia postawy – pochylona do przodu sylwetka, upadki. Szacuje się, że na tę chorobę w Polsce choruje nawet 70 tys. osób.

W diagnostyce tej choroby pierwszoplanową rolę pełni wywiad i badanie neurologiczne, a dodatkowo wykorzystuje się obrazowanie rezonansem magnetycznym lub tomografią komputerową mózgowia. Najnowsze osiągnięcie diagnostyki tej choroby to badanie PET.

W leczeniu wykorzystujemy l-dopę oraz tzw. agonistów receptora dopaminergicznego. Dodatkowo w leczeniu skojarzonym dodajemy entakapon, tolkapon, selegilinę, rasagilinę, amantadynę.