WITAM!


Dystonia

Choroba przebiegająca z przetrwałym skurczem mięśnia lub grupy mięśni. Najbardziej znaną formą dystonii jest kręcz szyi, ponadto kurcz powiek, kurcz pisarski, kurcz muzyków itd.

W diagnostyce tej choroby główną rolę odgrywa wywiad i badanie neurologiczne, a ponadto badania genetyczne. W leczeniu wykorzystuje się podawanie toksyny botulinowej.