WITAM!


Padaczka

Schorzenie, które zwykle kojarzy się z utratą przytomności i drgawkami. Tak jest w istocie, ale to jest tylko jedna z form padaczki. Tak właśnie wygląda napad uogólniony toniczno-kloniczny, czyli z fazą prężenia i drgawek. Ale występują też napady tzw. częściowe. W tym przypadku nie ma utraty przytomności, a drgawki (czyli napady ruchowe) mogą dotyczyć tylko jednej kończyny np. kończyny górnej. Poza napadami ruchowymi, czyli drgawkami występują też napady czuciowe – zaburzenia czucia w obrębie kończyny, napady zmysłowe – zaburzenia widzenia.

Bardzo ważną cechą padaczki jest napadowość. W trakcie napadu człowiek jest chory ale w tzw. okresie międzynapadowym nie ma żadnych objawów – jest „zdrowy”. Głównym badaniem wykorzystywanym w diagnostyce padaczki jest badanie elektroencefalograficzne (EEG) oraz badania neuroobrazowe (rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa).

W leczeniu tego schorzenia wykorzystujemy leki tzw. I generacji tj. kwas walproinowy, karbamazepina, fenytoina, benzodiazepiny – te ostatnie głównie w leczeniu doraźnym napadu oraz leki II generacji: tj. topiramat, oxkarbazepina, lamotrygina, lewetiracetam itp.