WITAM!


Home » Poradnik neurologiczny » Udar mózgu

Udar mózgu

To trzecia co do częstości przyczyna zgonu w Polsce. Jest także jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności (zarówno w formie niedowładów, jak też zaburzeń mowy, zaburzeń móżdżkowych, czy zaburzeń funkcji poznawczych). Udar mózgu to nagłe pojawienie się objawów klinicznych ogniskowych np. niedowładu, zaburzeń mowy itp. lub uogólnionych (utrata przytomności), które nie ustępują i które nie mają innej przyczyny.

W przypadku tej choroby najważniejsze jest jak najszybsze przewiezienie chorego do szpitala. W przypadku zaobserwowania podobnych objawów u człowieka należy jak najszybciej wezwać pogotowie ratunkowe.

Po udarze mózgu mogą pozostać różne objawy, a jednym z nich jest spastyczność – czyli wzmożone napięcie mięśniowe w kończynach. Obecnie w leczeniu tego objawu wykorzystuje się podawanie toksyny botulinowej.